Slecht draagkrachtig gebied

Knoop Baggerwerken voert werkzaamheden uit in o.a. moerasgebieden, gebieden met een slechte draagkracht.