Werken in moerasgebieden – Natuurbouw

Knoop baggerwerken heeft als specialiteit het werken in moerasgebieden. Beheer en onderhoud is naast natuurontwikkeling één van de belangrijkste onderdelen voor het in standhouden van de natuurwaarden in moerasgebieden.