Home

 

Sinds 1990 is Knoop Baggerwerken actief in de aannemerij. Door ontwikkeling en creativiteit zijn wij van kleinschalige baggerwerken uitgegroeid naar het uitvoeren van grote natuurherstel projecten in moerasgebieden. Complexe en kwetsbare gebieden, zoals moerasgebieden, vragen om maatwerk, inlevingsvermogen en creativiteit in de uitvoering. Kortom de terreinkennis van beheerders, koppelen aan de technische uitvoeringsmogelijkheden.

 

In eigen beheer zijn machines ontwikkeld die zeer goed toepasbaar zijn voor werken in slecht draagkrachtige gebieden, zoals deltawerken en moerasgebieden. De combinatie van de amfibische graafmachine ‘Waterking’ en de shredderdredger maakt ons uniek in de wereld. De drijvende kranen kunnen niet alleen op het land, maar ook vanuit het water werken. Waar de meeste graafmachines ophouden, beginnen wij met onze werkzaamheden.

 

Met de shredderdredger kunnen wij het materiaal dat vrijkomt (o.a. rietwortels en plagsel), vervoeren met behulp van een persleiding naar een depot locatie. Het materiaal kan zelfs over een afstand van 7 kilometer verpompt worden. Wij voeren onder andere werkzaamheden uit voor natuurbeherende organisaties en waterschappen. Naast de aannemerij, hebben wij een verhuur en een verkoop afdeling van baggermaterieel.

 

Knoop Baggerwerken is NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA** (2008/5.1) gecertificeerd. Daarnaast zijn we door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) benoemd als Erkend Leerbedrijf.

Privacy policy